unde ne găsiți ?

Pe malul lacului Bicaz, Sat. Chiriteni, Com. Hangu, Jud. Neamt, Str. Debarcaderului, Nr. 70, 617242 GPS: 47.045472, 26.027364

indicații de orientare

Există disponibilitate

Prețul este calculat per camera pentru Tuesday 19 September 2023 - 20 September 2023 (2 nopți)

deluxe

Cameră deluxe cu jacuzzi, terasă și vedere la lac

Această cameră este locul ideal pentru cei care caută o experiență de relaxare deosebită. Este dotată cu o terasă privată care oferă o panoramă spectaculoasă asupra lacului, fiind un loc perfect pentru a admira peisajul și pentru a te relaxa. În plus, camera este echipată cu o cadă jacuzzi, care oferă o experiență de hidromasaj terapeutică, ajutând la relaxarea mușchilor și eliminarea stresului.

Cazare + mic dejun

460 ron · Preț pentru 1 nopți

Cazare + demipensiune

620 ron · Preț pentru 1 nopți

2

Cazare + pensiune completă

760 ron · Preț pentru 1 nopți

2

#1
Adulți
Copii
+500 ron

Alegerea dumneavoastră

Toate taxele incluse: TVA 9% 460 ron
Check-in 19 September 2023
2
Cameră deluxe cu jacuzzi, terasă și vedere la lac
Check-out 21 September 2023
Cazare + mic dejun
2 adulti, 0 copii
grădinile române

termeni și condiții

Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material.

termeni și condiții

Folosirea site-ului și acordul privind informațiile conținute în acesta.

Accesând gradinileromane.ro, va angajați să acceptați, fără limitare sau calificare, toți acești termeni și condiții de utilizare. Dacă nu acceptați acești termeni și condiții va rugăm să părăsiți site-ul gradinileromane.ro

termeni de utilizare

Motivele utilizării cookie-urilor sunt detaliate mai jos. Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa gradinileromane.ro (denumit încontinuare “site-ul”) și se constituie între societatea (așa cum este ea denumită în Politică de Confidențialitate publicată pe prezentul site denumită încontinuare “al nostru”, “nouă”, sau “noi”) și dumneavoastră, acționând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-ați înregistrat (denumit în continuare “Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reținerea, stocarea și / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcțiilor oferite în sau de site, sau a conținutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare, și cu toate acestea împreună, și renunțați la orice drept de a reclamă ambiguitate sau eroare în prezentul acord.

Ne rezervăm dreptul, la unică și absolută noastră discreție, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsură în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; că atare va rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continuă să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest acord va însemna că acceptați aceste modificări. Dumneavoastră și societatea sunteți contractori independenți și nici o agenție, parteneriat, companie mixtă, relație angajat – angajator nu este urmărită și nu se va crea prin acest acord.

eligibilitate

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă. în mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori. Site-ul și materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, însensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanță de natură juridică sau de altă natură. Informația conținută însau prin site se bazează pe surse considerate că fiind exacte și credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru noi de către personalul nostru precum și de alte persoane.

copyright

Acest site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea Înregistrată a societăților menționate la Politica de Confidențialitate publicată pe prezentul site. Acest site și conținutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea societăților menționate la `Politică de Confidențialitate publicată pe prezentul site, cu excepția faptului că dumneavoastră puteți descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosința dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale,legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să rețineți orice note privind copyrightul și mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conținute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă rețea computerizată este interzisă.

Cu excepția situațiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, și numele comerciale sunt proprietatea societăților menționate la Politică de Confidențialitate publicată pe prezentul site și nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior.

transmiterea de informații de către utilizator

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informații către noi referitoare la îmbunătățirea site-ului și / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare “transmiterea”), dumneavoastră acceptați că astfel de transmiteri vor fi considerate și vor rămâne proprietatea societăților menționate la Politica de Confidențialitate publicată pe prezentul site. Nici-o transmitere nu va reprezenta nici o obligație de confidențialitate din partea societății care nu vă fi obligată să facă publică nici o transmitere.

Societatea va deține toate drepturile legate de transmiteri și va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricție, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensație către dumneavoastră. Dumneavoastră de asemenea garantați că deținătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de față, a renunțat complet și efectiv la toate aceste drepturi și v-a transmis dumneavoastră, în mod valid și irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate către societate.

conținutul legat de site

Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm că fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziție, pentru confortul dumneavoastră. Prin punerea la dispoziție a acestor legături noi nu aprobăm sau nu recomandăm aceste site-uri sau materialele conținute sau serviciile oferite de ele, și nu suntem răspunzători pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situații în legătură cu sau provenite din orice alt site.

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Acesta include legături către advertiseri, sponsori și parteneri care pot folosi logo-ul nostru că parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații, sau pot conține informații pe care le veți putea găsi că fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite către utilizatori cookies pe care noi nu le putem controla. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva legături din partea oricărui terț către site. Nu uitați că ori de câte ori transmiteți informații online, aceste informații pot fi colectate și folosite de persoane necunoscute.Nu putem garanta securitatea niciunei informații pe care o obțineți online; puteți face aceasta pe propriul risc.

act de renunțare, excluderea granției

Dumneavoastră sunteți de acord că folosiți site-ul pe propriul domneavoastra risc. Site-ul și orice informație, conținut și/ sau material legate de acesta sunt furnizate pe baza principiului ”Așa cum este”, fară garanții de vreun fel. Societatea nu oferta nici o garanție, fie expres fie implicit, incluzând dar fară a se limita la: garanția titlului sau garanții de comerciale; acelea care reies din statut sau din orice altă legislație sau în cursul folosirii sau utilizării comerciale; altele decât acele garanții care sunt impuse și care nu pot fi excluse, restrictionate sau modificate în conformitate cu legile aplicabile acestui acord.

Nicio declarație orală sau vreo corespondență scrisă sau vreo informație furnizată de societate nu va crea o garanție de niciun fel, și dumneavoastră nu trebuie să vă bazați pe nicio astfel de declarație sau informație.

Transmisiile electronice, inclusiv internetul, sunt medii publice și orice folosire a acestor medii sunt publice și nu private. Informațiile legate de sau decurgând din astfel de medii sunt publice și nu sunt informații personale sau private.

Ne declinăm orice responsabilitate față de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Părțile nu sunt responsabile pentru proasta funcționare a telefoanelor, rețelelor de electricitate, rețelelor electronice, a rețelelor, a internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, interzicerea sau dificultățile acestora, pentru mesajele poștale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poștale legate de acestea, pentru securitatea fiecărei și a tuturor celor enumerate. Mai mult, Părțile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea și inacuratețea informațiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informații legate de site.

Dumneavoastră sunteți de acord că Părțile nu sunt responsabile în niciun mod pentru rănirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate și de asemenea nu sunt responsabile în niciun fel pentru rănirea, pierderea, reclamația sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe rețele folosite de dumneavoastră sau comunicând cu asemenea calculatoare sau rețele.

Site-ul poate să conțină incorectitudini tehnice sau greșeli ori omisiuni tipografice. Societatea nu este responsabilă pentru nicio eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de prețuri (inclusiv, dar fără limitare la prețuri greșite ale hotelurilor) care apar listate pe site-ul nostru. Societatea își rezervă dreptul de a face modificări, corecturi și/sau îmbunătățiri ale site-ului și ale produselor sau programelor descrise în astfel de informații, în orice moment, fără vreo notificare.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite sau în circumstanțe din care reiese că rezervarea conține sau rezultă dintr-o greșeală sau dintr-o eroare.

despăgubire

Dumneavoastră sunteți de acord să despăgubiți societățile menționate la Politica de Confidențialitate publicată pe prezentul site și subsidiarele, afiliații, directorii, agenții și angajații săi, absolviti de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocațiale rezonabile, făcute de o terță parte legat de sau rezultând dintr-o încălcare de către dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează, sau violarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți. Faptul că societatea nu acționează în legătură cu încălcările făcute de dumneavoastră sau de alții nu înseamnă că renunță la drepturile sale de a acționa în ceea ce privește încălcări similare sau ulterioare.

Dumneavoastră sunteți integral responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și contului dumneavoastră și pentru toate activitățile care au legătură cu contul dumneavoastră.

În situația în care este făcută orice Plângere sau orice acțiune sau procedură este declanșată împotriva Părților Despăgubite, sau a căreia dintre ele, decurgând din sau în legătură cu acest acord, oricare dintre aceste Părți poate, printr-o notificare rezonabilă către dumneavoastră, să vă ceară ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să vă opuneți acelei plângeri sau să preiați apărarea în legătură cu acea acțiune sau procedură și să angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobați în prealabil în scris de Partea Despăgubită, aprobarea care va trebui să fie dată obligatoriu în cazul unor consilieri care acționează în folosul apărătorilor dumneavoastră angajați într-o astfel de apărare sau rezistență.

Dumneavoastră veți colabora cu noi în apărarea împotriva oricărei Plângeri. Ne rezervăm dreptul ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să ne asumăm în mod exclusiv apărarea și controlul oricărei chestiuni care face obiectul de despăgubire din partea dumneavoastră.

limitarea răspunderii

Nici noi și nici vreuna din subsidiarele, diviziile, afiliatele, agențiile, reprezentanțele noastre nu vor fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de nimeni altcineva pentru nicio pierdere sau vătămare sau orice daune directe, indirecte, incidentale, consecventiale, speciale, punitive sau similare, decurgând din accesul sau din utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, sau din incapacitatea dumneavoastră de a accesa website-ul sau orice materiale, opinii sau recomandări ale terților postate pe website. Această limitare dacă răspunderea se bazează pe contract, culpă, neglijență, răspundere strictă sau pe orice altă bază, fie și dacă noi am fi fost anunțați despre posibilitatea unei asemenea daune.

În jurisdicțiile în care nu se permite excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecventiale, răspunderea noastră în astfel de jurisdicții va fi limitată la limita permisă de lege.

Dumneavoastră renunțați la orice și la toate plângerile împotriva noastră și a subsidiarelor, diviziilor, afiliațelor, agenților și reprezentanților noștri, care decurg din folosirea de către dumneavoastră a website-ului sau a oricăror materiale, opinii sau recomandări făcute pe site de terțe persoane.

eliberare

Prin utilizarea site-ului, toți utilizatorii fac cunoscut și sunt de acord că părțile despăgubite sunt eliberate, descărcate și considerate nevinovate de și nu sunt responsabile pentru orice răspundere în ceea ce privește toate aspectele legate de site (inclusiv dar fără a se limita la orice îmbolnăvire, pierdere, litigiu, vătămare fizică, moarte, daune aduse proprietății, și plângeri bazate pe drepturi de publicitate, defăimare, sau încălcarea vieții private, onorarii rezonabile ale avocaților și cheltuieli de judecată) care pot apărea din utilizarea site-ului sau acceptarea, posesia, folosirea sau folosirea greșită a informațiilor, materialelor, serviciilor sau produselor legate de acestea sau dobândite de la acestea. Ne rezervăm dreptul ca, oricând și fără nicio răspundere, să restricționăm sau să refuzăm accesul oricui la site și la serviciile, conținutul, materialele și funcțiile sale. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a solicita orice formă de scutire de taxe vamale, inclusiv dar fără limitare la onorarii avocațiale în conexiune cu activități frauduloase sau ilegale, aflate în legătură cu folosirea site-ului.

Dumneavoastră acceptați că există o posibilitate ca, ulterior executării acestui acord, dumneavoastră să descoperiți fapte sau plângeri care erau necunoscute în momentul în care a fost efectuat prezentul acord, și care, dacă ar fi fost cunoscute la acel moment, ar fi afectat decizia de a executa prezentul acord. Dumneavoastră declarați și acceptați că, în sensul prezentului acord și al eliberării continute în această secțiune a acordului, dumneavoastră nu vă asumați niciun risc legat de astfel de fapte necunoscute și de astfel de plângeri necunoscute și neașteptate.

acces și interferențe

Dumneavoastră nu veți folosi nicio metodă de a copia site-ul sau conținutul sau informațiile (inclusiv Informațiile) conținute de acesta fără consimțământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteți de acord să nu folosiți niciun aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcționarea corectă a site-ului sau a oricărei tranzacții care se efectuează prin site. Dumneavoastră sunteți de acord să nu copiați, reproduceți, alterați, modificați, creați lucrări derivate, sau să prezentați în public orice element de conținut al site-ului fără consimțământul prealabil scris al nostru sau al unei terțe părți.

Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră (i) trebuie să nu conțină niciun virus, “Cai Troieni” sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferența cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informații și (ii) nu vor crea răspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în total sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

încetare

Acești termeni sunt în vigoare până la încetarea acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteți încheia acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute din orice și din toate site-urile legate și a tuturor documentelor aflate în legătură și a tuturor copiilor și a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreția noastră proprie și absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformați termenilor și prevederilor din acest acord.

legea aplicabilă

Dumneavoastră va trebui să vă conformați tuturor legilor, statutelor, ordonanțelor și reglementărilor aplicabile referitoare la folosirea de către dumneavoastră a site-ului și la solicitarea de către dumneavoastră de oferte de achiziționare și/sau de vânzare de produse și/sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare și vor fi soluționate integral în România. Folosirea site-ului este neautorizată în orice jurisdicție care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor termeni, incluzând, fără limitare, acest paragraf. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România.

comunicare

Întrebări sau comentarii referitoare la site și la informațiile conținute în site pot fi transmise la gradinileromane@gmail.com. Orice comunicare sau material transmis nouă prin site sau internet email este transmis pe bază non-confidențială.

roRomână